LSD - Laboratory of Searching and Dialogue

CZ EN

Laboratoř vyhledávání a dialogu


Problematika dialogových systémů zahrnuje nejenom jejich modely a implementace, dialogové strategie a jazyky pro jejich popis, ale také základní počítačové technologie pro zpracování řeči (rozpoznávání a syntéza). Kvalita dialogových systémů je také velmi závislá na informacích, které jsou použity pro generování odpovědí, což vede na problém efektivního hledání.

Laboratoř je otevřena všem zájemcům z řad studentů a nabízí začlenění do výzkumu a práce laboratoře počínaje programováním a konče teoretickým výzkumem.

Kontaktovat nás můžete zde.
print pdf
This is TikiWiki 1.9.7
contact us