LSD - Laboratory of Searching and Dialogue

CZ EN

Výzkumné aktivity v oblasti dialogových systémů


Zaměřujeme se především na oblasti:
  • syntéza řeči
  • automatické rozeznání promluvy
  • dialogové systémy a aplikace pro zrakově postižené
  • další

print pdf Česky
This is TikiWiki 1.9.7
contact us